سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
شروعی بر ادامه زندگیTakvin

بهبودمدیریت عملکرد فردی
  افزایش مدیریت عملکرد فردی:

 این نوشته ها را بر دیوار نصب کردم و هر روز به آنها نگاه می کردم تا مدیریت عملکرد خودم را بهبود دهم:

@ اگر برای یک اشتباه هزار دلیل هم بیاوری می شود هزار و یک اشتباه    ابن سینا

@ با مردم مأیوس و بدبین دمخور نشوید تا سهمی از بدبختی شان نصیب شما نشود

@ آخرین نفری نباشید که به عادت زشت خود پی می برید

@ بهترین مقایسه ای که می توانید انجام دهید: مقایسه عملکرد امروز و عملکرد دیروز خودتان است

@ دیگران را بدون هیچ چشم داشتی دوست بدارید

@ شما می توانید هر کس را که دلتان خواست دوست بدارید اما بدانید که نمی توان با تمام دنیا کنار آمد

@ تقصیر کار کیست؟ از این پس هر کوتاهی که کنید خودتان مقصرید و بس

@ قرار نیست حقانیت خود را به دیگران اثبات کنید و خود را بکشید تا همه از شما راضی شوند!

@ جمله « نمی توانستیم کاری کنیم » را اصلاح کنید: « نشستیم و کاری نکردیم! »

@ دنیا هیچ چیز به ما مدیون نیست، استعداد خود را کشف و به دنیا معرفی کنید

@ با مردم روراست باشید تا:

     - برایتان ارزش قائل شوند

     - به شما اطمینان کنند و احترام بگذارند

     - بیش از آنچه تصور می کنید، بدست بیاورید

@ رفتاری که با شما می شود واکنش پیامهای ارسالی خودتان به دیگران است، در سیستم ارتباطی و پیام رسانی خود تجدید نظر کنید، گیرنده ، فرستنده، پیام و کانال ارتباطی خود را بررسی کنید

@ اسرار خود را برای دیگران خصوصا آدمهای غیر مرتبط با موضوع افشا نکنید

@ یافتن دوست خوب یعنی یافتن وجوه اشتراک خود با دیگران و کشف نقاط مثبت وجودی هر کس

@ مستمع خوبی باشید همچنین شجاع و قوی باشید

@ اعمال خود را هر شب زیر ذره بین قضاوت بگذارید هر شب!

@ به شما چه ربطی دارد که طرزفکر دیگران را عوض کنید، زندگی زیباتر از این است که با این کار تلخش کنید

@ به اشتباه خود صادقانه اعتراف کنید

@ مواظب باشید. مردم نسبت به اعمال ما قضاوت می کنند نه فریاد ما

@ ساده زیست باشید اما با سر و وضع مناسب، تمیز، وقت شناس. اینجوری بهتر به دل می نشینید

@ بی تفاوتِ بی تفاوت نسبت به امور اطرافتان نباشید اما قضاوت و خصوصا پیشداوری درباره دیگران و کارهایشان ممنوع

@ در آتش عشق کمک به دیگران خود را نسوزانید، مصر نباشید که حتما به دیگران زورکی هم که شده کمک کنید. دیگران اگر کمک خواستند به سراغتان می آیند

@ آدمها جاده هایی هستند که به تدریج در دل کوهها ایجاد شده اند. چگونه می توان جاده ی دیگری احداث کرد و آدمها را تغییر داد؟ خود را خسته عوض کردن دیگران نکنید بهتر است که خودتان را اصلاح کنید و مردم را همانطور که هستند بپذیرید

@ زندگی تان با دیگران باشد نه جدای از آنها

@ یادتان باشد که دوست یافتن ساده اما نگهداشتن آن مشکل است

 

@ Keep in moving, you will be successful.

@ به راهت ادامه بده موفق می شوی

@ اعتقاد داشتن به چیزی مهم نیست ، این باور داشتن است که نتیجه می دهد

@ دنیای برون شما را دنیای درونتان می سازد و بس

@ زندگی هر چه بخواهید همان را به شما می دهد، خودآگاه یا ناخودآگاه

@ خود را با اهدافتان مقایسه کنید نه با دوستانتان

@ موفقیت مجموعه ای است از ناکامی ها!

@ اموری را که وجدانا دوستشان نداریم ، اما در عمل ول کن آنها نیستیم ، باید به سرعت رهایشان کنیم

@ اظهار معلومات مخصوصا تا نپرسیده اند ممنوع!

@ اگر به شما بگویند: فقط نیم ساعت فرصت دارید تا قبل از اینکه آتش خانه تان را فرابگیرد، اشیاء باارزش را بردارید، کدام اشیا را برمی دارید؟ جواب روشن است بقیه چیزها باارزش نیستند فقط به آنها دلبستگی دارید تا می توانید دلبستگی به اشیا را رها کنید تا خاطرتان آسوده شود

@ یک مهلت یک ماهه به خود بدهید برای حذف عادات بد و ناپسند خود

@ به این جمله خوب توجه کنید: چیزهایی را که نمی توانید تغییر بدهید، بپذیرید

@ لذت تحولات در مسیر پیشرفت را بچشید و به استقبال تحولات بروید

@ مشکلات را نعمتهای الهی به حساب آورده و بر نعمات الهی شکرگزار باشید

@ هر عادت مانع پیشرفت را ترک کنید و مدیریت زمان را فرابگیرید

@ خوشبختی ناشی از نحوه زندگی و بینش ماست نه دارایی های ما!

@ به خود بگویید: آن اندازه که من از خودم توقع دارم دیگران از من انتظار ندارند

@ موفقیت فقط پیش رفتن و پیش رفتن است، نه رسیدن

@ معنای جدید این دو کلمه را به ذهن بسپارید:

       شکست یعنی « نتیجه نامطلوب » و مشکل یعنی « مسأله »

@ ابتکار ارثی نیست و موفقیت اتفاقی نیست بلکه نظمی است قابل آموختن

@ فرق افراد موفق و غیر موفق در « چه دیدن، چه جور دیدن و چه کردن » است

@ اگر بگویید در این کار « موفق می شوم یا موفق نمی شوم » در هر دو صورت اشتباه نکرده اید چون همان اتفاق خواهد افتاد!

@ عقاید تاریخ مصرف دارند. هر چند وقت یکبار زیر و رویشان کنید

@ ترس از شکست = خود شکست!

@ شکست وجود خارجی ندارد. این نتایجند که موجودند: شکست = نتیجه نامطلوب

@ بزرگترین سرمایه شما دیگران هستند. می دانستید؟

@ زندگی ما ساخته افکار ماست پس ذهن خود را با افکار مثبت و انرژی زا پر کنید

@ بدیهای دیگران را تلافی نکنید! با این کار بیشتر به خود ضرر می زنید تا به دیگران

@ صمیمت با دیگران یعنی ورود به دنیای درون آنها

@ مهمترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنید که دیگران هم دنیا را مثل شما می بینند

 

  • کلمات کلیدی : بهبود و افزایش مدیریت عملکرد فردی
 • نوشته شده در چهارشنبه 88/10/16ساعت 11:42 صبح توسط تکوین
  نظرات دیگران()


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  گرفته بی تو دلم از تمام انسانها....
  مسافر ابدی - شعر
  دو تجربه جالب و عجیب پزشکی
  [عناوین آرشیوشده]