سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شروعی بر ادامه زندگیTakvin

انتظار متقابل دین و ما
انتظار دین از ما چیست؟ انتظار ما از دین چیست؟
انتظار متقابل دین و ما در حدیثی در امالی شریف چنین آمده است:


1- دین دار می اندیشد و نتیجه اش هم ایجاد آرامش است
    انتظار دین از ما: اندیشه - انتظار ما از دین: آرامش


2- دین دار قانع است و نتیجه اش هم بی نیازی است
    انتظار دین از ما: قناعت - انتظار ما از دین: بی نیازی و عدم وابستگی


3- دین دار حسود نیست و نتیجه این است که اهل محبت می شود
    انتظار دین از ما: حسادت نورزیدن - انتظار ما از دین: مهرورز شدن

4- دین دار شهوات را رد می کند و نتیجه اش این است که آزاده (حر) می شود
   انتظار دین از ما: رد هواهای نفسانی -  انتظار ما از دین: آزادگی


5- دین دار اهل آزار نیست و نتیجه این است که از کسی نمی ترسد
     انتظار دین از ما: آزار نرساندن - انتظار ما از دین: شجاعت • کلمات کلیدی : انتظار متقابل دین و ما
 • نوشته شده در یکشنبه 88/8/3ساعت 11:46 صبح توسط تکوین
  نظرات دیگران()


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  گرفته بی تو دلم از تمام انسانها....
  مسافر ابدی - شعر
  دو تجربه جالب و عجیب پزشکی
  [عناوین آرشیوشده]